Aktualności

wróć

01-03-2010
Nowe firmy Kolportera

Z dniem 1 marca bieżącego roku największy polski dystrybutor prasy, Kolporter SA podzielił się na 3 niezależne spółki. Kolporter DP sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją prasy i książek, Kolporter Express sp. z o.o. usługami logistycznym i kurierskimi, Kolporter e-biznes SA specjalizuje się w handlu internetowym. Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na zasady współpracy z wydawcami i punktami sprzedaży prasy, umożliwiają natomiast dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Kolporter w nowych segmentach działalności.

- Przyczyną podziału spółki Kolporter SA jest optymalne dostosowanie struktur biznesowych do rynkowych działań prowadzonych przez firmę. Wszystkie dziedziny biznesu, jakimi się zajmujemy, rozwijają się bardzo szybko. Rosną nasze udziały w rynku prasowym, podobnie jak liczba klientów i obroty uzyskiwane dzięki przesyłkom kurierskim i sprzedaży internetowej – mówi Grzegorz Fibakiewicz, prezes Kolportera DP. – Te trzy, bardzo różnorodne rodzaje działalności prowadzone były do 1 marca w ramach Kolportera SA. Dzięki podziałowi na odrębne spółki przepływy finansowe uzyskiwane z poszczególnych biznesów staną się czytelniejsze i znacznie usprawni się system zarządzania.
Udziały Kolportera w rynku prasowym w 2009 r. wzrosły do blisko 49 procent (z około 45 w 2008 r.), przychody ze sprzedaży prasy pozostały na poziomie ubiegłorocznym i wyniosły około 1 mld 250 mln zł.
Przychody z usług kurierskich realizowanych pod marką Kolporter Express
wzrosły o około 100 procent w 2009 roku i wyniosły około 58 mln zł. W roku 2010 zakładane jest ich podwojenie. Wśród stałych klientów są tak znane firmy jak Kamis, Orlen, Anwil, Patron Service, Navo, Suder&Suder i Polkomtel SA.

Sklep internetowy kolporter.pl jest jednym z największych w Polsce, w jego ofercie jest ponad 85 tysięcy książek, blisko 68 tysięcy płyt, 6 tysięcy filmów i około 2 tysięcy gier. Przychody sklepu kolporter.pl w 2009 r. również wzrosły o ponad pięćdziesiąt procent i wyniosły 3,2 mln zł . W 2010 roku planowane jest ich podwojenie.
W 20 letniej historii Kolportera SA to nie pierwszy przypadek, że największy polski dystrybutor prasy wydziela ze swoich struktur działalność prowadzoną wcześniej w ramach jednego z pionów firmy i tworzy nowe spółki.

- Wielokrotnie odgrywaliśmy rolę inkubatora nowych biznesów. Z naszego zakładu remontowo – budowlanego w 1995 r. powstała firma Kolprod – (obecnie Condite) – jedna z liczących się na polskim rynku firm budowlanych. W 1997 r. z naszego Pionu Obrotu Towarami Pozaprasowymi; powstał Kolporter Service, obecnie jeden z największych dystrybutorów towarów FMCG. W 2001 Pion Sieci Własnej został wydzielony jako spółka Kolporter Sieci Handlowe, a Pion Informatyki został przekształcony w spółkę Kolporter Info. Można by jeszcze długo wymieniać kolejne spółki, które dziś dynamicznie się rozwijają, a kiedyś były częścią Kolportera SA. Zawsze tego rodzaju działaniom przyświecał jeden cel – zwiększanie przychodów i zdobywanie przez Grupę Kolporter nowych rynków. Z perspektywy lat, które minęły od  tamtego czasu można powiedzieć, że to się świetnie udało – podsumowuje Grzegorz Fibakiewicz.

Przychody liczącej dziś już 15 spółek Grupy Kapitałowej Kolporter wyniosły w 2009 roku 3 mld 831 mln zł (3 mld 774 mln w 2008 r.), zysk skonsolidowany wzrósł z 2,3 mln w 2008 do blisko 9 mln zł w 2009 r.
Prognoza na 2010 przewiduje wzrost przychodów Grupy o 10 – 15 procent i dalszy, dynamiczny wzrost zysku.

wróć