Zarząd

Grzegorz Fibakiewicz 

Prezes zarządu Kolportera. Odpowiedzialny za Departament Dystrybucji Prasy.

 

Mateusz Wiśniewski
Wiceprezes zarządu Kolportera. Odpowiedzialny za Departament Sieci Własnej.

 

Sebastian Dyrszka
Wiceprezes zarządu Kolportera. Odpowiedzialny za Departament Usług Elektronicznych.

 

Sławomir Prusaczyk
Wiceprezes zarządu Kolportera. Odpowiedzialny za finanse i księgowość.