Kolportaż w prenumeracie

Oferujemy kolportaż wydawnictw w formie prenumeraty zapewniając:

  • dostęp do szerokiej sieci prenumeratorów instytucjonalnych,
  • dołożenie starań w celu pozyskania jak największej liczby zamówień,
  • możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych w zakresie dostawy do prenumeratorów materiałów reklamowych oraz zamieszczenia reklam na stronie internetowej.


Aby złożyć ofertę kolportażową należy wypełnić i przesłać na adres (prasa.prenumerata@kolporter.com.pl) wypełniony formularz:

 

Do formularza należy dołączyć kopie dokumentów:

  • aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wydawcy: NIP, REGON, KRS,
  • dokument z Biblioteki Narodowej o nadaniu numeru identyfikacyjnego ISSN (dla tytułów prasowych) lub ISBN (dla książek),
  • postanowienie sądu o wpisie tytułu do rejestru dzienników i czasopism (dla tytułów prasowych).

 

Egzemplarz okazowy czasopisma należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

 

Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Pion Administracji Wydawnictw

ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce

z dopiskiem: oferta dystrybucyjna - prenumerata