Zarząd

Grzegorz Fibakiewicz 

Prezes zarządu 

 

Sławomir Prusaczyk

Wiceprezes zarządu

 

Mirosław Sroka

Wiceprezes zarządu