Zarząd

Grzegorz Fibakiewicz 

Prezes zarządu Kolportera. 

 

Sławomir Prusaczyk

Wiceprezes zarządu Kolportera. Odpowiedzialny za finanse i księgowość.