Kolportaż prasy i książek

Dystrybucja Prasy Kolportera to:

 • dystrybucja prasy i książek do ponad 4500 miejscowości na terenie całego kraju,
 • dostawa prasy do ponad 21 000 odbiorców,
 • lider na rynku polskim w obsłudze największych sieci handlowych i stacji paliw,
 • obsługa kolportażowa sieci Saloników Kolportera,
 • współpraca z około 750 wydawnictwami prasowymi i książkowymi,
 • 17 oddziałów terenowych.

 

Wprowadzając do sprzedaży każdy tytuł (prasowy, książkowy) gwarantujemy:

 • optymalizację sprzedaży,
 • optymalizację nadziałów,
 • rozliczanie sprzedaży,
 • możliwość korzystania z Portalu dla Wydawców – narzędzia analitycznego,
 • możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych.

 

Aby złożyć ofertę kolportażową należy wypełnić i przesłać na wskazany poniżej adres e-mail (prasa.ogolnopolska@kolporter.com.pl) formularz:

 

Do formularza należy dołączyć kopie dokumentów:

 • aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wydawcy: NIP, REGON, KRS,
 • dokument z Biblioteki Narodowej o nadaniu numeru identyfikacyjnego ISSN (dla tytułu prasowego) lub ISBN (dla książek),
 • postanowienie sądu o zarejestrowaniu tytułu prasowego.

 

Egzemplarz okazowy czasopisma lub książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

 

Adam Koszewski
Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pion Administracji Wydawnictw
ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce
z dopiskiem: oferta dystrybucyjna