Szkolenia i rozwój

Od pierwszego dnia pracy w Kolporterze dbamy, aby nowo zatrudniona osoba możliwie szybko wdrożyła się
w swoje obowiązki. W tym celu każdy nowy pracownik przechodzi przez system szkoleń wstępnych, które ułatwiają aklimatyzację i dają możliwość poznania struktury i specyfiki firmy Kolporter.

System szkoleń wstępnych dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego pracownika i specyfiki jego stanowiska. Każdy nowy pracownik otrzymuje opiekuna, który wspiera go i pomaga w realizacji zadań.

W pierwszych tygodniach pracy gwarantujemy wsparcie m.in. w zakresie:

  • poznania procedur i struktury służbowej w Kolporterze,
  • realizacji najważniejszych zadań,
  • rozwiązywaniu bieżących problemów.

Podstawowy proces wdrożenia trwa najczęściej około trzech tygodni.