Zgłoszenie wydawnictwa do kolportażu

Zgłoszenie wydawnictwa do kolportażu
Uwagi dodatkowe
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do podjęcia współpracy z firmą „Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)".