Zarząd

Grzegorz Fibakiewicz 

Prezes zarządu Kolportera. Odpowiedzialny za Departament Dystrybucji Prasy.

 

Mateusz Wiśniewski
Wiceprezes zarządu Kolportera. Odpowiedzialny za Departament Sieci Własnej.

 

Sławomir Prusaczyk
Wiceprezes zarządu Kolportera. Odpowiedzialny za finanse i księgowość.