Reklama w naszych wydawnictwach

 

„Nasz Kolporter” – bezpłatny miesięcznik dla kontrahentów i wydawców współpracujących z Kolporterem. Dociera bezpośrednio do kiosków, Saloników Kolportera, stoisk patronackich, stacji paliw, hipermarketów i sklepów sprzedających prasę, towary FMCG, a także do pracowników Kolportera, odpowiedzialnych bezpośrednio za obsługę kontrahentów.


Oferta reklamowa w miesięczniku „Nasz Kolporter”.
 

Kontakt w sprawie reklamy i promocji w „Naszym Kolporterze”:
tel. 41 367 82 24
mail: naszkolporter@kolporter.com.pl


 

 

„Salonik dla Ciebie” – bezpłatna gazetka o zasięgu ogólnopolskim, wydawana w cyklu miesięcznym, informująca o atrakcyjnej ofercie Saloników Kolportera i salonów Top-Press. W miesięczniku znajdują się m.in.: dodatek TV, krzyżówka, humor, konkursy, reklamy.

 


Cennik reklam w „Saloniku dla Ciebie”*

 

Moduł TV – wymiar: 69,6 x 65,5 mm
jedna strona

1 000 zł

na każdej stronie z programem TV

6 000 zł


Pozostałe strony

Cała strona

12 000 zł

1/2 strony

8 000 zł

1/4 strony

5 000 zł

I okładka

16 000 zł

IV okładka (tył) 14 000 zł
zajawka na okładce 4 000 zł

* Ceny podawane bez podatku VAT.

 

Kontakt w sprawie reklamy i promocji w „Salonik dla Ciebie”

Urszula Łukowiec

tel. 41 367 83 08
e-mail: urszula.lukowiec@kolporter.com.pl