Aktualności

wróć

25-03-2020
Kolporter dziękuje

Każdego dnia tysiące osób w całej Polsce dba o to, aby gazety i czasopisma dotarły do milionów czytelników. Od około dwóch tygodni wszyscy oni pracują w szczególnych warunkach, w sytuacji, która nie miała miejsca w najnowszej historii Polski i jest czasem szczególnej próby dla całego społeczeństwa. Panujący w naszym kraju stan epidemii zmienił diametralnie życie nas wszystkich.

 

Dynamika zmian, które nam dziś towarzyszą, w sposób szczególny wymaga sprawnego systemu informacyjnego. Rynek prasowy jest bez wątpienia jego filarem. Rzetelne i sprawdzone informacje, specjalne poradniki, dodatki, wydania specjalne przygotowywane dziś przez praktycznie wszystkich wydawców są niezwykle istotnym elementem walki z epidemią koronawirusa, którą toczymy wszyscy. Dlatego praca wszystkich zespołów redakcyjnych, odbywająca się bardzo często w zupełnie nietypowych warunkach, zasługuje dziś na nasz szczególny szacunek.

 

Wyrazy wyjątkowego uznania i należą się też wszystkim osobom, które każdego dnia zapewniają dostawę prasy do czytelników – m.in. menadżerom i specjalistom ds. kolportażu, kierowcom, pracownikom magazynów, logistykom, a przede wszystkim sprzedawcom. W całej Polsce każdego dnia otwierają punkty sprzedaży prasy, aby zapewnić tysiącom ludzi dostęp do informacji. Ma to dziś szczególny wymiar.


My, Zarząd, pracownicy i współpracownicy Kolportera, w tym trudnym okresie czujemy wyjątkową więź i solidarność z wszystkimi uczestnikami rynku prasowego. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawną dostawę wszystkich tytułów prasowych do punktów sprzedaży, a co za tym idzie – do czytelników. Jako lider krajowego kolportażu jesteśmy świadomi odpowiedzialności, która na nas ciąży. Dlatego wdrożone przez nas wzmożone środki bezpieczeństwa oraz reorganizacja pracy nie wpłynęły na realizację naszych codziennych obowiązków. Wszystkie dostawy prasy odbywają się w normalny sposób i są w pełni zabezpieczone. 


Dziś codzienna praca nas wszystkich – ludzi prasy – wymaga dodatkowego wysiłku i pokonywania nowych przeszkód. Jesteśmy jednak przekonani, że ma też szczególne, trudne do przecenienia,  znaczenie.

 

Dziękujemy

wróć